GLOBAL DATA CLOUD STORAGE I
Špičkové biometricky chráněné datové úložiště s dálkovým přístupem přes vlastní VPN servery...

Obecný popis služby

GLOBAL DATA CLOUD STORAGE I

Špičkové biometricky chráněné datové úložiště s dálkovým přístupem přes vlastní VPN servery, začleněné v kritické infrastruktuře státu a certifikované NBÚ na stupeň DŮVĚRNÉ. Nejbezpečnější a technologicky nejvyspělejší úložiště dat v EU bude provozováno v datovém centru odolném proti EMP pulsům, výpadku napájení a výpadku konektivity. Součástí bude i technologická platforma pro uchování dat ze senzorů internetu věcí, autonomních vozidel, smarthome a platforma pro uchování dat z veškerých typů kamerových systémů (sekundárních záloh).

Datové úložiště bude integrováno do různých služeb (IFTTT) apod. a cloudových platforem. Integrální součástí datového úložiště bude naprosto nekompromisní biometrický modul ochrany a správy datových profilů a samotných uložených dat. Bude podporována správa datového profilu v režimu 24/7/365 z jakéhokoliv autorizovaného zařízení klienta pomocí hardwarového biometrického integrity tokenu pro autorizaci uživatele a následně autorizaci prováděných operací v profilu uživatele a to profilů typu ENTERPRISE PROFFESIONAL A GOVERMENT. Přístup k profilu uživatele bude realizován VPN tunelem přes vlastní VPN servery kdy nebude ukládáno nic, co by mělo za následek kompromitaci identity a profilu uživatele a nebudou ukládány ani logy pro účely zkvalitnění služby a pro účely testování trasování.

V datovém úložišti bude pro účely nekompromisní bezpečnosti vynuceno dvojité šifrování dat, první v zařízení klienta a druhé v datovém centru. Samozřejmostí bude bezpečná distribuce a uložení kryptoklíčů a hardwarové integrity tokenu. Nedílnou součástí bude aplikovatelnost pro všechny operační systémy – dostupné a platformy, které zajistí šifrování dat, jejich integritu a bezpečný transport do datového centra.

Jakýkoliv profil a jeho obsah bude možné po autorizaci uživatele okamžitě a nevratně skartovat včetně záloh a to s okamžitým účinkem. Nikoliv jako u konkurenčních služeb, kde tato operace trvá až půl roku.

Provozovatel služby nebude mít žádnou možnost s uloženými daty jakkoliv manipulovat, dešifrovat je, nebo modifikovat, rovněž tak nebude uchovávat žádné osobní údaje o uživatelích této služby natož pak tato data poskytovat třetím stranám, pokud o to uživatel sám výslovně nepožádá.

Placenou funkcionalitou tohoto datového úložiště je pak samostatná služba nazvaná „MAGIC BOX“, kdy se jedná o ultimátně zabezpečené a jednorázové sdílení zašifrovaných souborů a jejich následnou digitální skartaci, a to pomocí přihlašovacího modulu jednorázové virtuální identity.

 

Ceny tarifů / profilů

50GB
 
25 CZK/měsíc
100GB
 
50 CZK/měsíc
250GB
 
75 CZK/měsíc
500GB
 
100 CZK/měsíc
1TB
 
150 CZK/měsíc
2TB
 
250 CZK/měsíc
UNLIMITED   
   
nad 2TB diskového prostoru se každý TB počítá za 116 CZK/měsíc

 

 

 

 

 

 

Nejbezpečnější a technologicky

nejvyspělejší úložiště dat v EU...